ඩෙංගු රෝගය සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන ඔබ අවටම ඇති මේ පැලෑටිය ගැන දැනුවත්ද ?

ඩෙංගු රෝගය සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන ඔබ අවටම ඇති මේ පැලෑටිය ගැන දැනුවත්ද ?

Journal of Tropical Medicine හි මෑතකදී පල වූ ශ්‍රී ලාංකික පර්යේශකයන් පිරිසක් කරන ලද පරීක්ෂණයකින් හෙලි වූයේ අපි මේ කියන්න හදන ඖෂධ පැලෑටියට පුදුමාකාර විදියට ඩෙංගු රෝගයට භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාවයි. ඔවුන් එම පරීක්ෂණය සිදුකර තිබුනේ දැනට  දද කීරිය  කියන මෙම අපූරු බෙහෙත් පැලැටිය සම්බන්ධව කර ඇති පර්යේෂණ වාර්තා පදනම් කරගෙනයි.

එහිදී සොයාගත් වැදගත් දෙයක් වූයේ මෙම ඖෂධ පැලෑටිය සතුව පුදුම සහගත ලෙස වෛරස ප්‍රතිරෝධයක් හා ශරීරයේ රුධිර පට්ටිකා ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමටත් හැකියාවක් පවතින බවයි. කෙසේ වුවත් මෙය භාවිතය සඳහා යොදාගැනීමට තවත් පර්යේෂණයන් අවශ්‍ය බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මෙය පිලිපීනයේ ගැමි ජනයා අතර අත් බෙහෙතක් ලෙස කාලයක පටන් පැවති දද කීරිය අපේ රටෙත් බොහෝ ප්‍රදේශ වල දකින්නට තිබෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් කුඩා තුවාලයක්, කැපුමක් ඇති වූ විට කිරි දැමිමට හ කහ සමඟ කොටා බැඳීමට පුරුදුව සිටියා.

නමුත් වර්තමානයේ බොහෝ තැන්වල මෙය විස සහිත ශාකයක් ලෙස හඳුන්වා ඇති බවද ඔබට මතක් කල යුතුය.

dengu
thawa-thawa

Leave a Reply