මදුරු විකර්ශක ශාක වර්ග 05 ක්, සීමිත ඉඩක වුවද සිටුවා ගත හැකි – ඩෙංගු උවදුර වලකමු

වෙනදා මෙන්ම ඩෙංගු උවදුර ගැන,ඩෙංගු මර්දනය, ඩෙංගු මර්දන බැක්ටීරියා, ඩෙංගු මදුරුවාගේ ජීවන චක්‍රය,ඩෙංගු රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ, ඩෙංගු පිටුදැකීම, ආදිය ගැන කතාබහ වැඩියෙන් පැතිරෙන මේ කාලයේ. අද දෙසැම්බර් මස 10 වැනි…

Continue Reading මදුරු විකර්ශක ශාක වර්ග 05 ක්, සීමිත ඉඩක වුවද සිටුවා ගත හැකි – ඩෙංගු උවදුර වලකමු

පිලිකා මර්දනය සඳහා ඖෂධ පවා නිපදවනු ලබන අසීමිත ගුණ ඇති Vinca Rosea (මිනී මල්) Periwinkle

  කාලයත් සමග අදවන විට මේ මල් සිටුවීමට පටන් ගත්තත් එහි ඇති ඖෂධීය ගුණයන් නම් ගොඩක් දෙනා නොදන්නවා වෙන්න පුලුවන්. මේ ගැන වැඩි දුර කියවන්න කැමති අය වෙනුවෙන්  Vinca Rosea (Catharanthus…

Continue Reading පිලිකා මර්දනය සඳහා ඖෂධ පවා නිපදවනු ලබන අසීමිත ගුණ ඇති Vinca Rosea (මිනී මල්) Periwinkle

කොලෙස්ටෙරෝල් පාලනය කරන්න නිවසේදීම සාදාගත හැකි ඖෂධීය පානයක්!

හුඟාක් දෙනා කොලොස්ටරෝල් නිසා ගොඩක් පසුතැවෙනවා. ඉතින් අපි අද කියන්න හදන්නේ ඒ ඕනිම කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුලුවන් මාසයක් වගේ කෙටි කාලයකින් ඉතා හොද ප්‍රතිඵල ලබන්න පුලුවන් පානයක් හදාගන්න හැටි .…

Continue Reading කොලෙස්ටෙරෝල් පාලනය කරන්න නිවසේදීම සාදාගත හැකි ඖෂධීය පානයක්!

ඩෙංගු රෝගය සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන ඔබ අවටම ඇති මේ පැලෑටිය ගැන දැනුවත්ද ?

Journal of Tropical Medicine හි මෑතකදී පල වූ ශ්‍රී ලාංකික පර්යේශකයන් පිරිසක් කරන ලද පරීක්ෂණයකින් හෙලි වූයේ අපි මේ කියන්න හදන ඖෂධ පැලෑටියට පුදුමාකාර විදියට ඩෙංගු රෝගයට භාවිතා කිරීමට ඇති…

Continue Reading ඩෙංගු රෝගය සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන ඔබ අවටම ඇති මේ පැලෑටිය ගැන දැනුවත්ද ?