2010 සිට අප ඉතා කුඩාවට ආරම්භ කල පැල තවාන අද වන විට ඖෂධ පැල වර්ග  සෑහෙන පමණක  එකතුවකින් සමන්විත වේ . අප මෙම  පැල තවානත් වෙබ් අඩවියත් පවත්වාගෙන යන්නට අදහස් කරන්නේ හුදෙක් “Arunalu Plants”  යන නාමය ඔබවෙතට සමීප කිරීමට පමණක් නොවේ. ඉන් එහාගිය වගකීමක් අපට උරුමව ඇති බව අපි සිතන්නෙමු. ඒ ඇයි දැයි පැවසුවහොත්  විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් අපේ රටේ ජනතාව නීරෝගීව සිටිමට උදව් වූ ඒ  අනර්ඝ ඖෂධ සොයාගැනීමටවත් අපහසු යම් ඖෂධ පැල ඔබේ නිවසටම එවීමට කටයුතු කිරීමත්  ඒ තුලින් ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට යම් දායකත්වයක් දැක්වීමටත් වෙබ් අඩවිය පරීශීලන කරන ඔබට යම් හැගීමක් ඖෂධ පැල සිටුවීමේ වැදගත්කම ඇතිකිරීමත් අපේ අරමුණු අතර වේ.

වසර දෙකක පමණ කාලයක සිට Facebook පේජය තුලින් යම්  උනන්දුවක් දක්වන 8500 කට ආසන්න පිරිසක් එකතු කරගැනීමට හැකිවීම ගැන ඉතා සතුටට පත්වන්නෙමු. එසේම මේ තාක් පැල මිල දී ගත් , අනිත් අය අතරේ අපේ  Arunalu Plants ශෙයා කල, ඒ සියලු දෙනාටත් අපගේ ස්තුතිය.
ඔබට අපව පහත ඕනෑම ආකාරයකින්  සම්බන්ධ කරගත හැක


දුරකතන අංක – 0375420048  – අරුණලු පැල තවාන,

හිඳවැව,

නිකඳලුපොත.